Tiếng Việt | English

21/01/2020 - 09:08

Thẩm định xã Bắc Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 20/01, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Truyền làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành liên quan đến thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh.

Đoàn công tác tỉnh Long An thẩm định công nhận xã Bắc Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

Qua 4 năm (giai đoạn 2016 – 2019) phát động xây dựng xã nông thôn mới, đến nay, xã Bắc Hòa cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn chuyển biến khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, toàn xã còn 28 hộ nghèo, chiếm 2,6%.

Các thành viên trong đoàn tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế một số công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới và góp ý vào báo cáo của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Truyền ghi nhận và chúc mừng kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Bắc Hòa, yêu cầu Ban Vận động xây dựng nông thôn mới huyện, xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo để xã nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và các tiêu chí mới đạt theo quy định để từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Qua kiểm tra, thẩm định thực tế, đoàn sẽ tiến họp bỏ phiếu trong thời gian tới./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết