Tiếng Việt | English

01/07/2019 - 07:52

Tháng 7- Mùa tri ân

Tháng 7 - Mùa tri ân lại về! Trong khối óc, trái tim của triệu triệu người Việt Nam lại trỗi dậy những ký ức hào hùng, những truyền thống bất khuất của dân tộc và cả những mất mát, hy sinh trong cuộc chiến tranh cứu nước, giải phóng dân tộc. Lòng tự hào, biết ơn xen lẫn những cảm xúc bồi hồi khi tưởng nhớ bao lớp ông, cha đã ngã xuống vì màu cờ cách mạng, màu xanh quê hương, vì độc lập, tự do, hạnh phúc...

Nhớ về Ngày Thương binh, Liệt sĩ (ngày 27/7) là nhớ về cội nguồn, thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Với hiện tại, lòng tưởng nhớ cội nguồn luôn gắn liền ý thức trách nhiệm. Đó là sự giữ gìn, vun đắp, phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc; thể hiện đạo lý Đền ơn đáp nghĩa với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực như quan tâm, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ... Hướng đến tương lai, nhớ về Ngày Thương binh, Liệt sĩ là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng, qua đó nhằm phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo.

Công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, bên cạnh danh hiệu 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” và cuộc sống ấm no, thanh bình hôm nay, trên mảnh đất Long An, nhiều chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, bị thương... Những đóng góp của họ rất đáng trân trọng! Nhiều năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà gia đình chính sách, thực hiện tốt các chế độ, chính sách quy định, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,... Thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống chính trị trong tỉnh luôn bám sát định hướng là chăm lo các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng với mức sống xã hội trở lên. Điều đó thể hiện tấm lòng tri ân của người dân Long An đối với các thương binh, liệt sĩ và góp phần nuôi dưỡng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Đáng mừng là đến nay trong tỉnh không còn gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Các căn cứ địa cách mạng, những nơi diễn ra các trận đánh ác liệt đều được xây nhà bia tưởng niệm, khu di tích để thờ cúng; các nghĩa trang thường xuyên được giữ gìn, tu bổ, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho con em...

“Nhớ về cội nguồn - nghĩ đến trách nhiệm” luôn là mệnh lệnh của trái tim, là khẩu hiệu hành động gắn với các cuộc Về nguồn của các địa phương trong tỉnh. Qua đó, thiết thực hỗ trợ vùng kháng chiến xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ gia đình chính sách và gia đình nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tinh thần đó luôn được đoàn viên, thanh niên vận dụng, phát huy trong các chiến dịch hè. Các thế hệ trẻ đang tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống, thành quả cách mạng cha ông đã để lại, làm cho quê hương ngày càng xanh hơn, đẹp hơn, no ấm hơn./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết