Tiếng Việt | English

21/12/2015 - 09:26

Thạnh Đức sẽ được công nhận xã văn hóa

Xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đạt 98/100 điểm và sẽ được đề nghị công nhận xã đạt chuẩn văn hóa.

 

Trưởng đoàn kết luận thẩm định xã văn hóa

Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được xã Thạnh Đức quan tâm thực hiện. Sản xuất nông nghiệp luôn được duy trì, nông dân biết áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào thâm canh tăng từ 2 lên 3 vụ, sản lượng lương thực hàng năm đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người trên 31 triệu đồng/người/năm, toàn xã còn 68 hộ nghèo, chiếm 2,3% (thấp hơn mức bình quân của huyện).

Hằng năm, có từ 98% trở lên số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Xã có 6/6 ấp được công nhận ấp văn hóa và 5/6 ấp có nhà văn hóa; 4/4 trường đều được đầu tư xây dựng kiên cố hóa và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn phục vụ cho việc dạy và học và có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, đa dạng với các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa của người dân địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có điểm nóng về trật tự xã hội.

Đoàn thẩm định đã thống nhất Thạnh Đức đạt 98/100 điểm và sẽ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn văn hóa trong thời gian sớm nhất./.

Thanh Tâm
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích