Tiếng Việt | English

10/12/2019 - 15:23

Thạnh Hóa đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết 2019

Sáng 10/12, Huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao những kết quả đạt được của Thạnh Hóa trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019

Năm 2019, huyện thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Về lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích sản xuất 41.040ha, năng suất bình quân 5,47 tấn/ha (lúa khô), tổng sản lượng đạt 229.021 tấn (đạt 114,5% chỉ tiêu). Về xây dựng đê bao lửng, huyện xây dựng hoàn thành 1.321ha, đạt 132% kế hoạch. Về kinh tế tập thể, huyện có 11 hợp tác xã nông nghiệp và 76 tổ hợp tác với trên 1.200 thành viên. Thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, huyện xây dựng được trên 1.500/2.000ha; đồng thời mở rộng thực hiện ngoài vùng quy hoạch 175ha. Huyện xây dựng cánh đồng lớn được 1.500ha, mô hình giúp người dân giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận hơn bên ngoài từ 1-2 triệu đồng/ha.

Việc duy trì và nâng chất xã nông thôn mới (NTM) được tiếp tục quan tâm thực hiện. Huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại đạt từ 12 - 17 tiêu chí. Về xây dựng cơ bản, tổng nguồn vốn năm 2019 là 134,15 tỉ đồng/161 công trình, trong đó có 2 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Khối lượng thực hiện 143,39 tỉ đồng, đạt 113% kế hoạch. Ngoài ra, huyện còn huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn trên 36 tỉ đồng.

Về tài chính – ngân sách được các cấp, các ngành tập trung triển khai. Tính đến ngày 13/11, tổng thu ngân sách gần 108 tỉ đồng, đạt 154% dự toán đầu năm và 142% dự toán phấn đấu. Công tác giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả. Huyện giải quyết việc làm cho 2.317 lao động, đạt gần 145% chỉ tiêu; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 645 triệu đồng, đạt trên 107%. Hộ nghèo còn 2,27% (chỉ tiêu giảm dưới 3,1%); người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,27% (chỉ tiêu trên 85%); trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 6,92% (chỉ tiêu dưới 8%)…

Đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết năm 2020

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả ít, chưa nhân rộng kịp thời. Giá tiêu thụ nông sản không ổn định, nhất là giá khoai mỡ xuống thấp nên nông dân sản xuất bị thua lỗ. Việc triển khai xây dựng trạm bơm điện còn chậm. Chất lượng hoạt động các tổ hợp tác, HTX chưa đáp ứng yêu cầu. Huyện chưa xử lý tốt mối liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nông trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; tình trạng doanh nghiệp nợ tiền thu mua nông sản của nông dân còn kéo dài.

Công tác chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật số liệu còn chậm. Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi không theo quy hoạch sử dụng đất và điều kiện sản xuất, khoan giếng trái phép xảy ra ở nhiều địa phương nhưng chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Lĩnh vục quản lý trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông đạt hiệu quả chưa cao…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao những kết quả đạt được của Thạnh Hóa trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2020, huyện cần tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị; xác định những mô hình sản xuất có hiệu quả bền vững để nhân rộng; vận động người dân sản xuất theo vùng quy hoạch, tránh sản xuất theo phong trào và có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình nước sạch nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân. Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đối tượng ma túy; xử lý có hiệu quả hoạt động "tín dụng đen" và nạn trộm cướp, bảo kê. Huyện cần rà soát việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phấn đấu đến tháng 7/2020 hoàn thành. Quan tâm công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Để chuẩn bị tốt cho công tác triển khai Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 7, huyện cần rà soát lại năng lực, trình độ, quan hệ chính trị của các cán bộ được quy hoạch; sớm phân bổ đại biểu dự đại hội các cấp. Về văn kiện đại hội, cần lấy ý kiến của cán bộ hưu trí, các sở, ngành liên quan và một số nhà khoa học gắn với đầu tư và phát triển nhằm tập hợp được trí tuệ của cả hệ thống chính trị./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết