Tiếng Việt | English

06/11/2018 - 14:19

Thạnh Hòa: Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính

UBND xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An niêm yết 136 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Khi đến UBND xã, người dân có thể tìm hiểu, theo dõi các thủ tục một cách dễ dàng.

Thủ tục hành được niêm yết tại trụ sở UBND xã để người dân theo dõi

Thủ tục hành được niêm yết tại trụ sở UBND xã để người dân theo dõi

Với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tính hiệu quả trong mọi hoạt động tại bộ phận một cửa, UBND xã ban hành và niêm yết quy chế, nội quy làm việc, quy định giờ làm việc, cung cách tiếp công dân của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ. Đồng thời, tuyên truyền sâu, rộng các vấn đề liên quan đến công tác CCTTHC đến cán bộ, công chức, đảng viên và người dân thông qua các hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu và các cuộc họp tổ dân cư nhằm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh và giúp người dân biết để cùng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của xã tiếp nhận trên 2.200 hồ sơ, trong đó hơn 90% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa - Phạm Văn Trài cho biết: “Qua thực hiện CCTTHC, đa số cán bộ, công chức thường xuyên chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục”.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ tiếp công dân chưa được thực hiện thường xuyên, một vài TTHC ở một số lĩnh vực còn thiếu sự đồng bộ giữa UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên,... Ông Phạm Văn Trài nhấn mạnh: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo bộ phận một cửa phải niềm nở, ân cần hướng dẫn người dân, không để người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Thời gian tới, UBND xã sẽ thí điểm và nhân rộng mô hình trả kết quả hồ sơ hành chính tại nhà”.

Với những điều chỉnh kịp thời, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa và việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức UBND xã Thạnh Hòa góp phần tạo sự hài lòng của người dân. Đây là bước tiến quan trọng để xã tiếp tục đột phá trong công tác CCHC, từng bước xây dựng nền hành chính công hiện đại./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết