Tiếng Việt | English

11/06/2018 - 17:00

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Thủ Thừa

UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vừa công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện.

Đại diện UBND huyện trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hân (thứ 2, phải qua) và ông Lê Bảo Kỳ (bìa phải)

Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa -Thể thao, Đài truyền thanh và Nhà thiếu nhi.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh phụ trách điều hành. Ông Lê Bảo Kỳ được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/6/2018./.

Mộng Đào

Chia sẻ bài viết