Tiếng Việt | English

13/03/2020 - 20:27

Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Long An

Ngày 12/3, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm), Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Hiện tại, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC của 20 sở, ngành. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tháng 02/2020 tại là 9.415 hồ sơ; trong đó, 5.732 hồ sơ đã giải quyết (trước hạn 3.975, chiếm 69,35%; đúng hạn 1.716, chiếm 29,93%; quá hạn 41, chiếm 0,72%).

Tháng qua, các sở, ngành đã tích cực phối hợp Trung tâm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, kịp thời chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn. Tuy nhiên, còn 7/20 sở, ngành có hồ sơ quá hạn. Trung tâm đã nhận được 99 lượt đánh giá đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, trong đó đều đánh giá hài lòng, chiếm 100%.

Bên cạnh các kết quả, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC còn hạn chế: Còn tình trạng người dân và doanh nghiệp liên hệ trực tiếp các sở, ngành để bổ sung hồ sơ; một số sở, ngành thường xuyên chậm chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm; người dân và doanh nghiệp đến nhận kết quả không hài lòng vì phải phải chờ đợi lâu; phần mềm Một cửa điện tử đôi lúc còn bị lỗi ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; một số bộ, ngành Trung ương có phần mềm chuyên dụng riêng nhưng chưa kết nối với phần mềm Một cửa điện tử nên còn gặp khó khăn trong tiếp nhận, thống kê, báo cáo;…

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, quy định Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù nhưng hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về loại hình đơn vị hành chính đặc thù nên còn gặp khó khăn trong cơ cấu tổ chức, tài chính, chế độ, chính sách cho công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận các kết quả Trung tâm đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung nâng cấp hệ thống phần mềm một cửa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động rà soát lại tất cả thủ tục theo quy định của Chính phủ đưa vào thực hiện tại Trung tâm; tiếp tục tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa việc hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ông cũng yêu cầu Trung tâm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh; triển khai đúng quy định về tiêu độc, khử trùng; tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC tại Trung tâm để nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết