Tiếng Việt | English

Cựu tuyển thủ Quốc gia Phan Văn Tài Em khai giảng lớp bóng đá cộng đồng

Ngày khai giảng lớp bóng đá cộng đồng của cựu tuyển thủ Quốc gia Phan Văn Tài Em có hơn 100 em đăng ký tham gia.