Tiếng Việt | English

12/06/2017 - 09:29

Thêm việc làm tốt để cuộc sống tốt đẹp hơn

Phát biểu tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp là thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong xã hội, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn”.

Thật vậy, từ những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa rất lớn trong cuộc sống. Đây chính là những nhân tố điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: Cán bộ, công chức, viên chức hết lòng vì công việc, tận tụy phục vụ nhân dân; nhà khoa học miệt mài nghiên cứu để cho ra đời những thành tựu mới; người nông dân cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; công nhân hăng say lao động trong nhà máy; sinh viên, học sinh tích cực học tập; mạnh thường quân nặng lòng với công tác xã hội;... Tất cả dệt nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay.

Năm 2017 được xác định là năm hành động, mọi người con đất Việt chung sức, chung lòng ra sức thực hiện các nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đề ra. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An nỗ lực xây dựng, phát triển quê hương, góp phần vào thành quả chung của đất nước. Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm cho các địa phương trong tỉnh ngày càng thay da, đổi thịt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Cùng với các phong trào do Trung ương, tỉnh phát động, mỗi cấp, mỗi ngành, các cơ quan, đơn vị đều tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ các phong trào thi đua, nhiều nhân tố điển hình nổi lên, đây chính là gương sáng để nhân rộng trong xã hội. Bên cạnh đó, cũng không ít người thầm lặng dâng mật ngọt cho đời. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bên cạnh 400 điển hình tiên tiến về dự lễ tôn vinh, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác trên rất nhiều lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc, trong các tầng lớp dân cư, đồng bào ta đang lao động, học tập, sinh sống ở nước ngoài.

Mọi sự đóng góp cho quê hương, đất nước đều thể hiện tinh thần yêu nước cao cả. Mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp đều cần được trân trọng và phát huy. Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, từ các phong trào thi đua, các nhân tố điển hình cần được phát hiện kịp thời để biểu dương, nhân rộng.

Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp là thiết thực góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ý thức được điều ấy, mỗi chúng ta cùng nỗ lực thực hiện, để góp phần mang đến hoa thơm, mật ngọt cho đời./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết