Tiếng Việt | English

28/03/2019 - 14:41

Thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa phương

Sáng 28/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình cho các huyện: Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức và TP.Tân An. Đây là buổi tập huấn cuối trong đợt tập huấn thuộc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Gia đình là tế bào của xã hội, một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ văn hóa cấp xã và đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện được nghe triển khai về những văn bản hiện hành về công tác gia đình cũng như tìm hiểu thêm về việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bộ tiêu chí nhằm củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng và sẽ được triển khai tại một số xã điểm trong giai đoạn 2019 – 2020. 

Gia đình là tế bào của xã hội, một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại tỉnh ta, công tác gia đình được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt, được xem là nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực văn hóa – xã hội của tỉnh./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết