Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 09:12

Thi đua hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018

Những tờ lịch đầu tiên của tháng 12 - tháng cuối cùng trong năm 2018, đã được bóc dỡ, báo hiệu một năm sắp kết thúc. Đây cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực thi đua “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018 cũng là mốc thời gian các cấp ủy, chính quyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội Đảng các cấp, nhất là NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Điều vô cùng phấn khởi là sau gần 3 năm tổ chức thực hiện NQ, có 18/20 chỉ tiêu thực hiện tốt; dự báo đến năm 2020, các chỉ tiêu sẽ đạt và vượt NQ. Khí thế đó lan tỏa sâu, rộng, tác động mạnh mẽ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng năm 2018 ước đạt 10,50%, (kế hoạch là 9,4%, năm 2017 tăng 9,53%). Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) tăng mạnh, đạt 3,48% (kế hoạch 1,5%, năm 2017 tăng 1,19%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,34 triệu đồng, tăng 7,08 triệu đồng so cùng kỳ, kế hoạch năm 2018 đặt ra 68 triệu đồng.

Ngoài ra, 24 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018 còn lại dự báo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt bình quân/xã nâng lên 14,8 tiêu chí. Ước đến cuối năm 2018 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 75 xã. Có 97% hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, 28% hộ dân sử dụng nước sạch. Kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh cao hơn năm 2017, dự án tiếp nhận và vốn đăng ký đầu tư tăng, suất đầu tư cũng tăng lên.

Trong 3 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thì đến nay triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2018 được 1 công trình (Đường tỉnh 830). Trong 14 công trình thuộc Chương trình Huy động mọi nguồn lực thì đến nay hoàn thành 4 công trình, 8 công trình đang triển khai thi công, 2 công trình khởi công trong quí IV-2018. Ngoài ra, tỉnh đã đưa vào sử dụng nhiều dự án giao thông quan trọng, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn. Tỉnh thực hiện khá tốt công tác huy động nguồn lực của các nhà đầu tư để xây dựng các công trình giao thông.

Tỉnh hiện có 59,3% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu hết năm 2018 đạt kế hoạch đề ra là 62% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Tính đến tháng 10/2018, khách du lịch đến Long An ước đạt 1.004.000 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 14.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ, cho thấy những nỗ lực trong đầu tư hạ tầng, quảng bá, xúc tiến du lịch đã có tín hiệu tốt,...

Những kết quả trên minh chứng cho sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả này là động lực, khơi dậy quyết tâm, củng cố niềm tin, thúc đẩy các phong trào thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo động lực để bước vào năm 2019 với niềm tin và khí thế mới./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết