Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 12:00

Thị xã Kiến Tường: Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, từ khi thành lập (năm 2013) đến nay, Đảng bộ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó 6/7 năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm (thứ 2, trái qua) nhận Bằng khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo

Những năm qua, việc sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng trên địa bàn thị xã được quan tâm thực hiện thường xuyên, đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Hiện nay, Đảng bộ thị xã Kiến Tường có 24 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 20 đảng bộ và 4 chi bộ cơ sở), trong đó có 8 đảng bộ xã, phường; 12 đảng bộ khối cơ quan và 4 chi bộ cơ quan. Số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 135. Tổng số đảng viên (ĐV) trong toàn Đảng bộ là 1.985, trong đó có 882 ĐV nữ.

Các đảng ủy viên đều giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban, do đó chất lượng lãnh đạo của cấp ủy được nâng cao. Công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của cấp trên, của Đảng ủy được tập trung, tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời, giảm được đầu mối chi bộ cơ sở, giảm thủ tục hành chính, giảm nguồn chi phụ cấp cho cấp ủy viên hàng tháng. Sinh hoạt chung trong một đảng bộ, các chi bộ có thể giám sát lẫn nhau, nhờ đó việc đánh giá cán bộ chặt chẽ và thực chất hơn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, ĐV được đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 39 ĐV được cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị hành chính (LLCTHC); đào tạo trung cấp LLCTHC cho 145 ĐV; hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp LLCTHC 4 ĐV; đào tạo sơ cấp LLCTHC là 116 ĐV; cử 1 ĐV tham gia nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ; đào tạo thạc sĩ 11 ĐV, đào tạo đại học và đại học văn bằng 2 cho 28 ĐV;...

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thị xã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐV. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp được quán triệt kịp thời đến từng chi bộ và ĐV trong toàn đảng bộ. Công tác kết nạp ĐV luôn bảo đảm về số lượng và nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã kết nạp thêm 379 ĐV, nâng tổng số ĐV trong toàn Đảng bộ từ 1.564 ĐV năm 2015 lên 1.985 ĐV năm 2019.

Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. “Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, cấp ủy các cấp trên địa bàn thị xã đã chọn được khâu đột phá, những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và lãnh đạo thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua” - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy - Phạm Tùng Chiến cho biết.

Chú trọng công tác xây dựng đảng về đạo đức

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các ĐV đều tốt”, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐV, gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm. Việc làm này đã tạo chuyển biến rõ nét, hầu hết cán bộ, ĐV đều có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác, tinh thần tự phê bình và phê bình ngày càng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức Thị ủy tham mưu, phối hợp các đảng bộ, chi bộ cơ sở hướng dẫn thời gian, nội dung, quy trình sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ. Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức Đảng; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; chỉ đạo các chi bộ mỗi quí phải tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã tăng cường nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, KT-XH thị xã ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thị ủy, đa số cấp ủy, các loại hình tổ chức cơ sở Đảng đã có sự đổi mới về nhận thức và hành động, có định hướng khá tốt trong việc xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để xây dựng nghị quyết, kế hoạch của địa phương, đơn vị. Nghị quyết đề ra ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ quy trách nhiệm và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, sau khi ban hành, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình thực hiện.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đều xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và thực hiện tự kiểm tra, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. “Các cuộc kiểm tra, giám sát đều có kết luận, rút kinh nghiệm và chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ” - ông Phạm Tùng Chiến thông tin thêm.

Diện mạo đổi thay từ nông thôn đến đô thị. Đời sống người dân được cải thiện và không ngừng nâng lên. Tất cả đã minh chứng cho sự lãnh, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ qua. Phát huy những thành quả đó, Đảng bộ thị xã tiếp tục đề ra các giải pháp, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và ĐV, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, cấp ủy các cấp trên địa bàn thị xã đã chọn được khâu đột phá, những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và lãnh đạo thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua”.

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy - Phạm Tùng Chiến


Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết