Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 13:31

Thị xã Kiến Tường: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch

Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ thị xã kiến tường lần thứ Xi, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công. Phóng viên (PV) Báo Long an có cuộc phỏng vấn Bí thư thị ủy - Phạm tấn Hòa một số vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.


Đường giao thông được quan tâm nâng cấp, mở rộng

 °PV: Xin chúc mừng đồng chí đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đồng chí, địa phương làm gì để sớm đưa Nghị quyết (NQ) ĐH đi vào đời sống?

Bí thư Huyện ủy - Phạm Tấn Hòa: Để sớm đưa NQ ĐH đi vào cuộc sống, ngay sau ĐH, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tổ chức triển khai, quán triệt nội dung NQ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thị xã, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, phải lãnh đạo chặt chẽ quá trình thực hiện NQ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những vấn đề mà ĐH quan tâm; xây dựng các NQ chuyên đề, kế hoạch, chương trình cụ thể trong tổ chức thực hiện, tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ ĐH đã đề ra.

°PV: Những chương trình đột phá được xác định trong ĐH lần này là gì, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy - Phạm Tấn Hòa: NQ ĐH Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 3 chương trình đột phá: Chương trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao; chương trình phát triển đô thị; chương trình phát triển thủy sản. Những công trình trọng điểm được các đại biểu thống nhất cao là xây dựng tuyến dân cư biên giới Bình Tân, Nhà Thiếu nhi thị xã và Trung tâm Thương mại - Dịch vụ thị xã.

°PV: Theo đồng chí, đâu là những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ cần thực hiện?

Bí thư Huyện ủy - Phạm Tấn Hòa: Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân; phát triển nông nghiệp bước đầu theo hướng chất lượng và hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, dân số, gia đình và trẻ em; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Mặt khác, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên,…

°PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết