Tiếng Việt | English

18/08/2018 - 09:51

Thị xã Kiến Tường vươn lên xứng tầm đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười

Phát huy truyền thống cách mạng, trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, cả hệ thống chính trị và nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An với tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, quốc phòng, an ninh.

Phát huy hào khí năm xưa, Đảng bộ, chính quyền và địa phương chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển (Trong ảnh: Một góc thị xã Kiến Tường hôm nay). Ảnh: Hồng Anh

Phát huy hào khí năm xưa, Đảng bộ, chính quyền và địa phương chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển (Trong ảnh: Một góc thị xã Kiến Tường hôm nay). Ảnh: Hồng Anh

Đô thị Đồng Tháp Mười

Ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường được kiện toàn, củng cố, cùng chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực; xứng tầm là đô thị trung tâm Đồng Tháp Mười.

Thị xã Kiến Tường phát huy tối đa thế mạnh của mình, khai thác các tiềm năng theo định hướng cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Thị xã còn đáp ứng yêu cầu xây dựng tuyến phòng thủ biên giới vững mạnh, củng cố và bảo đảm an ninh, quốc phòng cho toàn vùng.

Sau hơn 5 năm thành lập (18/3/2013), thị xã đạt một số kết quả nổi bật: Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2013-2018 bình quân đạt 12,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực II và khu vực III, giảm nhanh tỷ trọng khu vực I. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm liền đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao, bình quân tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đạt 22,4%/năm. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 175.000 tấn; giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động. Đến nay, 99,5% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 99,9% hộ sử dụng điện; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; trên 76% hộ tham gia bảo hiểm y tế; 100% xã, phường hoàn thành phổ cập trung học.

Thị ủy Kiến Tường ban hành Nghị quyết số 04 về chương trình phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, chất lượng sạch, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp, trang trại được hình thành (xã Thạnh Hưng, phường 1). Thị xã có 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI. Đến nay, công trình Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Kiến Tường hoàn thành, đưa vào sử dụng, tổng vốn đầu tư trên 61 tỉ đồng, diện tích trên 3.000m2, bố trí 40 kiốt và trên 300 quầy, sạp cho các hộ kinh doanh. Công trình tuyến dân cư biên giới Bình Tân, đến nay hoàn thành các nội dung công việc theo phân cấp (lập, thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch). Tổng diện tích quy hoạch gần 56ha, gồm 124 lô (diện tích 2.000m2/lô), kinh phí đầu tư gần 44,5 tỉ đồng. Thị ủy chọn công trình Hội trường thị xã là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa với tổng nguồn vốn đầu tư trên 34 tỉ đồng do tỉnh hỗ trợ.

Công tác quốc phòng, an ninh thường xuyên được tăng cường. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, việc lập lại trật tự, an toàn giao thông được thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng. Nhiều năm liền, Đảng bộ Kiến Tường đạt trong sạch, vững mạnh (năm 2016, 2017 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu), nhận cờ thi đua của tỉnh. Thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Đề án 02 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, đến nay, việc sắp xếp về cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế đã hoàn thành, tạo được sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Hướng tới tương lai

Tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước và các kết quả đã đạt, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết các cấp, nhất là chương trình phát triển vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao, chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, Kế hoạch số 58 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ngoài ra, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn. Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chú trọng phát triển sự nghiệp y tế, trong đó quan tâm đầu tư, tăng cường chất lượng của các cơ sở khám, chữa bệnh. Làm tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Thị xã Kiến Tường ngày càng đổi mới. Ảnh: MHD

Thị xã Kiến Tường ngày càng đổi mới. Ảnh: MHD

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và nhân dân huyện KomPôngRồ, tỉnh Svay-Rieng (Vương quốc Campuchia). Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của chính quyền. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp. Chú trọng giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm,...

Với niềm tin vững chắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục vươn lên, xứng tầm là đơn vị anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; xây dựng một thị xã năng động, phát triển, xứng tầm là trung tâm đô thị vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh./.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa

Chia sẻ bài viết