Tiếng Việt | English

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang

Đúng 8 giờ ngày 20/3, tại Hội trường Thống Nhất, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ đã được cử hành trọng thể.