Tiếng Việt | English

Vì một nền hành chính gần dân

Hơn 16 giờ 30 phút, Trung tâm Hành chính công TP.Tân An, tỉnh Long An vẫn đông người đến giao dịch. Họ được cán bộ bộ phận “một cửa” tận tình hướng dẫn, giải thích mỗi khi có thắc mắc.