Tiếng Việt | English

Vĩnh Châu B đón nhận danh hiệu xã văn hóa - nông thôn mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn xã văn hóa - nông thôn mới.