Năm 2016: Hải quan Long An thu ngân sách vượt 2,9%

Việc triển khai áp dụng thành công hệ thống thông quan điện tử của ngành Hải quan, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.