Tiếng Việt | English

Đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong phòng chống thiên tai

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi có thiên tai đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.