Giao lưu, chia sẻ  kinh nghiệm “Kỹ năng của nhà báo trong thu thập thông tin”

Ngày 27/5, phóng viên, biên tập viên Báo Long An có cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà báo Hàn Ni - Báo Sài Gòn Giải phóng về “Kỹ năng của nhà báo trong thu thập thông tin".