UBND tỉnh Long An nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Long An được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.