Tiếng Việt | English

Long An thi hành kỷ luật đối với 161 đảng viên

Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban các cấp, 2 tổ chức Đảng và 161 đảng viên bị xử lý kỷ luật trong năm 2018.