Sẽ báo cáo Quốc hội xem xét tư cách đại biểu đối với ông Võ Kim Cự

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở để báo cáo Quốc hội xem xét tư cách ĐBQH khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự.