Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.