Lộc Giang đạt chuẩn xã văn hóa-nông thôn mới

Ngày 24/6, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố xã Lộc Giang đạt chuẩn văn hóa-nông thôn mới.