Tiếng Việt | English

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Long An khóa IX thông qua 11 nghị quyết

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Long An khóa IX biểu quyết thông qua 11 nghị quyết.