Tiếng Việt | English

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng.