Tiếng Việt | English

Tránh tự phê bình và phê bình kiểu “dĩ hòa, vi quý”

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh trong cuộc kiểm tra, làm việc tại Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Học.