Tiếng Việt | English

Tập trung tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Cần Đước

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn.