Tiếng Việt | English

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Phu nhân đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-23/01.