Tiếng Việt | English

UBND tỉnh Long An chưa đồng ý mức thu giá đề xuất BOT ĐT830

Phương án giá phí dịch vụ mới được đề xuất với dự án BOT đường tỉnh 830 còn nhiều vấn đề cần làm rõ cần tính toán lại nên UBND tỉnh chưa thống nhất.