Tiếng Việt | English

Sau Tin lành Đề Ga, lại xuất hiện tổ chức phản động đội lốt tôn giáo ở Tây Nguyên

Chiêu bài lợi dụng tôn giáo rất nguy hiểm bởi vì thông qua các hội thánh, các sinh hoạt tôn giáo, đối tượng lôi kéo, tập trung tín đồ, lồng ghép tư tưởng hẹp hòi, ly khai tự trị.