Tiếng Việt | English

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người suy thoái về đạo đức, bè phái

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức hội nghị báo cáo viên triển khai kế hoạch đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.