Kỳ họp thứ 3: Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua ba dự án Luật

Chiều 19/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự án: Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Du lịch (sửa đổi).