Tiếng Việt | English

Thủ Thừa, Cần Đước: Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Huyện Thủ Thừa, Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.