Cử tri Long An gửi đến Quốc hội nhiều kỳ vọng

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An với khoảng 2.200 cử tri dự, có trên 150 lượt ý kiến, kiến nghị.