Tiếng Việt | English

Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc sáng 17/7.