Đề nghị miễn giảm thuế sử dụng với 93.917 ha đất nông nghiệp

Chính phủ đề nghị bổ sung thêm đối tượng miễn thuế đất nông nghiệp trong thời gian tới để khuyến khích nông dân đầu tư vào phát triển nông nghiệp.