Tiếng Việt | English

Kiểm tra công tác thực hiện 'Năm Dân vận chính quyền' tại thị xã Kiến Tường

Đoàn kiểm tra do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị xã Kiến Tường về việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019.