Tiếng Việt | English

Ngành Tuyên giáo Long An tiếp tục làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể đạt thành tích tốt, nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2019.