Hội Cựu thanh niên xung phong xã Long Thuận: Phát triển kinh tế từ nguồn vốn xoay vòng

Cựu Thanh niên xung phong xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có những hoạt động thiết thực, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.