Tiếng Việt | English

Phấn đấu thực hiện nghị quyết đạt ở mức cao nhất

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Phóng viên Báo Long An phỏng vấn nhanh Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ngay khi kết thúc kỳ họp.