Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Nga

Việt Nam coi trọng và quyết tâm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.