Tiếng Việt | English

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch

Nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi bổ sung một số điều của 13 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, góp phần đơn giản hóa các thủ tục.