Tiếng Việt | English

MTTQ các cấp TP.Tân An vận động cộng đồng, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo

Năm 2017, UBMTTQ Việt Nam các cấp TP.Tân An, tỉnh Long An tích cực vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 1,4 tỉ đồng, xây mới 16 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 615 triệu đồng.