Tiếng Việt | English

Thường trực Tỉnh ủy Long An trao quyết định điều động cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.