Tiếng Việt | English

Vĩnh Thuận làm tốt công tác thi hành án dân sự

Là địa bàn “đất rộng, người thưa” lại có nhiều kênh, rạch nên công tác vận động thi hành án dân sự của xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An không dễ dàng.