Đóng điện vận hành Trạm biến áp 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối

Bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng chủ nhật (ngày 30/10/2016), Trạm biến áp 110kV Hựu Thạnh và đường dây đấu nối (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) sẽ đóng điện vận hành.