Tiếng Việt | English

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để đẩy lùi đại dịch

Trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường thì tinh thần đoàn kết “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.