Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cần Đước tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên

Chiều ngày 19/9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại với hơn 80 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Tuy.