Tân Thạnh: Cử tri kiến nghị nhiều về nông nghiệp, nông thôn

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, cử tri của 3 xã: Bắc Hòa, Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.