Lãnh đạo tỉnh Long An: Chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561

Tại mỗi nơi đến, Đoàn cán bộ tỉnh gửi lời chúc tới các vị trong ban trị sự, các chức sắc, tăng, ni, phật tử đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thống nhất.