Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Long An khóa IX bế mạc, hoàn thành nội dung và chương trình đề ra. Phóng viên Báo Long An có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang.