Tiếng Việt | English

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX

Từ ngày 17 đến 28/6/2019, HĐND tỉnh phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 54 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, có hơn 3.700 cử tri dự với 433 lượt ý kiến phản ánh...