Tiếng Việt | English

TP.Tosa - Nhật Bản mong muốn hợp tác với Long An trong nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp Thị trưởng TP.Tosa, tỉnh Kochi, Nhật Bản đến làm việc với mong muốn hợp tác phát triển nông nghiệp.