Tiếng Việt | English

Nồng ấm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là ngày vui họp mặt, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.