Tiếng Việt | English

Tân Trụ: 100% phòng, ban chuyên môn, UBND xã, thị trấn sử dụng chữ ký số

Chiều 25/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND - Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Tân Trụ về triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2018.