Tiếng Việt | English

Chung tay phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Thời gian qua, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xóa dần quan niệm “trọng nam, khinh nữ”.