Tiếng Việt | English

Người dân chưa mặn mà với đào tạo nghề sau khi bị thu hồi đất

Quá trình kê biên, nhiều lao động không đăng ký nhu cầu học nghề nên việc đào tạo nghề theo chính sách đối với hộ bị thu hồi đất chưa thực hiện đạt yêu cầu đề ra.