Tiếng Việt | English

Bộ Y tế: Việt Nam đủ năng lực, sinh phẩm xét nghiệm dịch bệnh Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, Bộ đã triển khai nhiều biện pháp chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.