Tiếng Việt | English

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Chiều 04/01, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khamphanh Sit Thi Damph​a.