Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Ban Bí thư Trung Quốc

Chiều 18/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn.