Tiếng Việt | English

Thủ tướng chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.