Tiếng Việt | English

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành quả giao lưu, hợp tác giữa hai nước thời gian qua.