Tiếng Việt | English

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền cho việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.