Tiếng Việt | English

Thủ tướng: Quảng Nam phải tăng quy mô kinh tế gấp 2 lần sau 5 năm

Đề ra những mục tiêu cho sự phát triển của Quảng Nam, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải tăng quy mô nền kinh tế gấp 2 lần sau 5 năm nữa và trở thành một tỉnh khá giả về thu nhập của người dân đến năm 2025.