Tiếng Việt | English

Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, tuy tố, xét xử, thi hành án

Tại phiên thảo luận về báo cáo của Chính phủ và các cơ quan tư pháp về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong năm 2018,...