Tiếng Việt | English

13/11/2017 - 03:12

Thông báo đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông tại 24 tuyến đường trên địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An…

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Long An, về ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2017 – 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An trân trọng thông báo: Sở sẽ tổ chức thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông tại 24 tuyến đường trên địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An, cụ thể như sau:

- Thành phố Tân An: 7 tuyến, tổng chiều dài: 4.600 mét.

- Thị xã Kiến Tường: 4 tuyến, tổng chiều dài: 3.800 mét.

- Huyện Bến Lức: 4 tuyến, tổng chiều dài: 4.300 mét.

- Huyện Cần Đước: 2 tuyến, tổng chiều dài: 4.000 mét.

- Huyện Cần Giuộc: 2 tuyến, tổng chiều dài: 4.500 mét.

- Huyện Đức Hòa: 5 tuyến, tổng chiều dài: 7.800 mét.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm và có nhu cầu thì thực hiện đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm tại 24 tuyến đường nêu trên, để được xem xét, lựa chọn làm chủ đầu tư.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo này đến 17 giờ 00 phút ngày 24/11/2017.

Quý doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An hoặc liên hệ: Địa chỉ: Số 01, Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: (272) 3523999, 0913.999234 (ông Nguyễn Minh Hoàng).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Sở Thông tin và Truyền thông Long An

Chia sẻ bài viết