Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 10:18

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

UBND tỉnh Long An thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2019), như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 01 (một) ngày: Ngày 14/4/2019 (Chủ nhật); được nghỉ nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 (một) ngày: Ngày 30/4/2019 (thứ Ba); được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 (một) ngày: Ngày 01/5/2019 (thứ Tư). Theo đó, thực hiện nghỉ bù, hoán đổi ngày làm việc, cụ thể như sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày:

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương: do Ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày Chủ nhật (14/4/2019) nên cán bộ, công chức được nghỉ bù vào ngày 15/4/2019 (thứ Hai). Như vậy, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương công chức, viên chức được nghỉ liên tiếp 03 ngày từ thứ Bảy ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019.

Dịp lễ Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5): Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Hai 29/4/2019 đến hết ngày thứ Tư 01/5/2019, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019. Như vậy, dịp lễ này công chức, viên chức được nghỉ liên tiếp 05 ngày từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 13/4/2019 đến hết ngày 14/4/2019 (lễ giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019 (lễ 30/4 và 01/5).

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trong các ngày nghỉ lễ./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết