Tiếng Việt | English

11/09/2017 - 17:32

Thống nhất nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Chiều ngày 11/9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 26/10/2017; chiều cùng ngày, dự kiến tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp giữa hai kỳ họp với nội dung xoay quanh công tác quản lý nhà nước về điện lực.

Từ ngày 10/10 đến ngày 13/10/2017, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp tổ trước kỳ họp để thảo luận, đóng góp nội dung kỳ họp và gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 17/10/2017.

Để kỳ họp thứ 7 diễn ra có chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu, nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ, sát thực tế, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý và đúng quy trình luật định. Trong quá trình soạn thảo, tổ chức họp thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan mời đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh có trách nhiệm thẩm tra cùng dự để chủ động nắm thông tin thực hiện công tác thẩm tra.

Qua thảo luận, đại biểu thống nhất nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 gồm: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/7/2011 của HĐND tỉnh về mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh; Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng giao thông vùng kinh tế trong điểm phía Nam (vùng 3) của tỉnh;…

Ngoài những nội dung trên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đề nghị, UBND tỉnh cần nghiên cứu, rà soát về Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu vực phía Bắc huyện Bến Lức; việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/1.000 Khu công nghiệp Hựu Thạnh, sớm trình HĐND tỉnh xem xét thông qua vì đây cũng là những nội dung rất quan trọng, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết