Tiếng Việt | English

10/08/2020 - 15:34

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 Câu hỏi: Tôi hiện có 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), 1 sổ có quá trình làm việc ở TP.HCM và 1 sổ được cấp khi làm việc ở tỉnh Đồng Nai. Giờ tôi đã nghỉ việc, sống tại Long An, tôi có thể liên hệ BHXH tỉnh Long An để làm thủ tục gộp sổ được hay không?

(Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:

Căn cứ khoản 33, khoản 34, Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH thì:

“c) Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc”.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đã nghỉ việc và có 2 sổ BHXH đang được bảo lưu thời gian đóng thì bạn có thể nộp hồ sơ để gộp sổ BHXH đến bất kỳ cơ quan BHXH nào bạn thấy thuận tiện nhất.

 Câu hỏi: Tôi có người thân đang nằm viện thì thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Theo tôi biết, khi đang nằm viện mà thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì sẽ được tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong đợt điều trị đó, vậy được tiếp tục thanh toán trong bao lâu?

 Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 9, Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì:

“9. Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho người bệnh và cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh tiếp tục tham gia BHYT, cơ quan BHXH thực hiện việc cấp hoặc gia hạn thẻ BHYT cho người bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp bạn đề cập thì người thân của bạn đang nằm viện sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết