Tiếng Việt | English

01/06/2020 - 14:48

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo đối tượng con liệt sĩ. Tháng 10/2019, tôi ký hợp đồng lao động 12 tháng và công ty (Cty) đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo diện bắt buộc. Xin hỏi, Cty bắt tôi đóng BHYT khi đã có thẻ BHYT theo đối tượng con liệt sĩ là đúng quy định không? Nếu đúng thì thẻ BHYT được cấp trước đó phải hủy bỏ và quyền lợi của tôi bị giảm khi sử dụng thẻ BHYT do Cty đăng ký phải không?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Đồng thời, tại khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 cũng quy định:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Anh/chị ký hợp đồng lao động 12 tháng với Cty nơi làm việc nên thuộc đối tượng đầu tiên theo thứ tự các đối tượng tham gia BHYT tại Điều 12 Luật BHYT. Việc Cty yêu cầu tham gia BHYT khi làm hồ sơ đăng ký đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp là đúng quy định.

Mặt khác, theo quy định, mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT nên thẻ BHYT được cấp theo diện con liệt sĩ sẽ được thu hồi. Tuy nhiên, do anh/chị là con liệt sĩ được hưởng mức quyền lợi về BHYT cao hơn so với nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Vì vậy, để đổi thẻ BHYT theo mức quyền lợi cao hơn, anh/chị cung cấp một trong các loại giấy tờ sau đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn và giải quyết:

- Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản lý hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH./.

BHXH Long An

Chia sẻ bài viết