Tiếng Việt | English

05/11/2018 - 15:05

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Tôi năm nay 60 tuổi (nam), đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 9 năm. Tôi sẽ nghỉ việc vào ngày 01/12/2018 và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 9 năm. Không biết hết tuổi lao động, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

*Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH13, đối tượng bắt buộc tham gia BHTN:

“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia BHTN:

1. Người lao động (NLĐ) phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) như sau:

a) HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn;

b) HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

……..”

*Về điều kiện hưởng TCTN: Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định về điều kiện hưởng TCTN:

“Điều 49. Điều kiện hưởng:

NLĐ quy định tại khoản 1, Điều 43 của luật này đang đóng BHTN được hưởng TCTN khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, trừ các trường hợp sau đây:

a) NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 43 của luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 43 của luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, Điều 46 của luật này;

4. ……

* Theo quy định của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 31/7/2015 quy định về việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm:

“Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm:

1. Trong thời gian hưởng TCTN, hàng tháng, NLĐ phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm
dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo thông tư này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều này.

2. NLĐ đang hưởng TCTN không phải thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

b) NLĐ được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

…..”

Theo đó, để được hưởng TCTN thì NLĐ phải đáp ứng những điều kiện trên.

Trường hợp của ông, hiện tại 60 tuổi và đã tham gia BHXH được 9 năm (chưa đủ số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu hàng tháng), đã tham gia BHTN được 9 năm. Như vậy, ông đủ điều kiện để hưởng TCTN và khi hưởng TCTN, ông không phải thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết