Tiếng Việt | English

11/02/2019 - 16:41

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Tôi tên Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 08/8/1961, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 16 năm 5 tháng. Vậy tháng 02/2019, tôi nghỉ làm thì có thuộc đối tượng đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho thời gian còn thiếu để đến tháng 11/2019 tôi hưởng chế độ hưu trí không?

(Nguyễn Văn Tâm-Tân An)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 73 Luật BHXH năm 2014, điểm e, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì: Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên; Người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định (nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên) nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu các quy định trên, trường hợp của ông Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 08-8-1961, đóng BHXH được 16 năm 5 tháng, tính đến tháng 11/2019, ông chưa đủ 60 tuổi nên không đủ điều kiện được đóng BHXH tự nguyện 1 lần để hưởng lương hưu vào tháng 11/2019.

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, tôi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ tháng 5/2018 trên 8.340.000 đồng), được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Đề nghị cơ quan BHXH giải thích rõ hơn về vấn đề này?

(tuyettta70@gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT số 46/2014/QH13 và điểm d, khoản 1, Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP, ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh).

Cụ thể: Tại thời điểm người lao động có chi phí khám, chữa bệnh cùng chi trả lũy kế trong năm (tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục) lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8.340.000 đồng), không bao gồm chi phí cùng chi trả khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến, người lao động đề nghị cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Sau khi được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, người bệnh khi đi khám, chữa bệnh được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết