Tiếng Việt | English

01/07/2019 - 15:21

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXHBB) được 20 năm 11 tháng, tôi đã nghỉ việc và kinh doanh nhỏ ở nhà, tôi muốn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện (BHXHTN) để hưởng lương hưu hàng tháng có được không? Mức đóng như thế nào?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

Căn cứ khoản 1, Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định: Mức đóng BHXHTN hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXHTN lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXHTN lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại áp dụng 700.000 đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.) và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở.

Như vậy, ông/bà được đóng BHXHTN với mức thấp nhất bằng 22% x 700.000 = 156.000 đồng/ tháng và mức đóng cao nhất bằng 6.116.000 đồng/tháng (20 lần lương cơ sở x 1.390.000 đồng x 22%).

Từ ngày 01/01/2018, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXHTN theo Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- 30% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXHTN thuộc hộ nghèo. Hiện tại áp dụng 700.000 đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ (700.000 đồng x 22% x 30% = 46.200 đồng).

- 25% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXHTN thuộc hộ cận nghèo: (700.000 đồng x 22% x 25% = 38.500 đồng).

- 10% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXHTN thuộc các đối tượng khác: (700.000 đồng x 22% x 10% = 15.400 đồng).

Trường hợp của ông/bà khi tham gia BHXHTN có thể chọn một trong các phương thức sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Đóng hằng tháng; Đóng 03 tháng một lần; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần.

Nơi đóng BHXH tự nguyện: BHXH các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT (UBND và Bưu điện các xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Long An.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, ông/bà có thể liên hệ trực tiếp với BHXH các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống đại lý thu BHXHTN, BHYT nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể./.

BHXH Long An

Chia sẻ bài viết