Tiếng Việt | English

30/12/2019 - 14:13

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Tôi 58 tuổi (nữ), chưa tham gia BHXH, tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện mà không biết cách đóng tiền như thế nào, thời gian đóng bao lâu, có thể đóng luôn 1 lần để lãnh lương hưu hay không vì chờ đóng tới 20 năm thì rất lâu.

 (Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:

*Theo quy định: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại áp dụng 700.000 đồng theo Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020) và cao nhất bằng 20 lần lương cơ sở. 

Như vậy, Bà có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức thấp nhất bằng 22% x 700.000 = 156.000 đồng/tháng và mức đóng cao nhất bằng 6.556.000 đồng/tháng (20 lần lương cơ sở * 1.490.000 đồng * 22%).

* Từ ngày 01/01/2018, Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể như sau:

- 30% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo. Hiện tại áp dụng 700.000 đồng (700.000đ x 22% x 30% = 46.200đ).

- 25% mức đóng BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo: (700.000đ x 22% x 25% = 38.500đ).

- 10% mức đóng BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc các đối tượng khác: (700.000đ x 22% x 10% = 15.400đ).

Ví dụ: nếu Bà lựa chọn mức đóng là 1.000.000 đồng/tháng, sẽ đóng là (1.000.000 đồng x 22%) – 15.400 đồng = 204.600 đồng/tháng

* Khi tham gia BHXH tự nguyện Bà có thể chọn một trong các phương thức đóng sau đây: Đóng hằng tháng; Đóng 03 tháng một lần; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

* Tuổi nghỉ hưu đối với nữ là đủ 55 tuổi. 

Như vậy, trường hợp của Bà năm nay đã 58 tuổi, Bà đã đủ điều kiện về tuổi đời. Còn về thời gian đóng BHXH phải đủ 20 năm mới đủ điều kiện lãnh lương hưu.

Lúc này, Bà phải tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đóng đủ 10 năm.Sau đó, Bà được đóng một lần là 10 năm còn thiếu cho đủ 20 năm để đủ điều kiện lãnh lương hưu.

Lương hưu của Bà được tính ngay khi Bà đã đóng 1 lần cho 10 năm còn thiếu đó.

* Nơi đóng BHXH tự nguyện: Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT (Ủy ban nhân dân và Bưu điện các xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Long An./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết