Tiếng Việt | English

21/01/2020 - 20:20

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

 Câu hỏi: Cha tôi năm nay 53 tuổi, đã làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tính đến hết tháng 01/2020 được 29 năm 5 tháng, trong đó, từ tháng 9/2003 đến 01/2020, trên sổ BHXH ghi chức danh công việc “Công nhân khai thác, phát hành bưu chính”. Vì sức khỏe không bảo đảm nên hết tháng 01/2020, cha tôi muốn nghỉ làm và xin hưởng chế độ hưu trí của Nhà nước. Xin hỏi, cha tôi có đủ điều kiện ra hội đồng giám định để giám định và hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động (LĐ) không? Thủ tục để ra hội đồng giám định là gì?  

(Bạn đọc Báo Long An)

  Trả lời:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí do suy giảm khả năng LĐ:

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, tại Điều 16 có nêu cụ thể về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng LĐ: 

Người LĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Bị suy giảm khả năng LĐ từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:     

Năm nghỉ hưởng lương hưu  Điều kiện về tuổi đời đối với nam  Điều kiện về tuổi đời đối với nữ
2016  Đủ 51 tuổi  Đủ 46 tuổi
2017   Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi
2018 Đủ 53 tuổi   Đủ 48 tuổi
2019  Đủ 54 tuổi  Đủ 49 tuổi
Từ 2020 trở đi  Đủ 55 tuổi  Đủ 50 tuổi

2. Bị suy giảm khả năng LĐ từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Bị suy giảm khả năng LĐ từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Đối chiếu quy định nêu trên:

Về điều kiện số năm đóng BHXH bắt buộc, cha bạn đã đủ số năm theo quy định. Nhưng cha bạn có trên 15 năm trở lên làm công việc “Khai thác, phát hành bưu chính” (từ tháng 9/2003 đến 01/2020), đây là công việc nặng nhọc, độc hại (loại IV), chưa phải là công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục do Bộ LĐ - Thương binh và Xã hội ban hành nên cha bạn chưa đủ điều kiện để giám định hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 nêu trên. 

Cha bạn cũng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, Điều này do mới 53 tuổi. Vì vậy, nếu suy giảm khả năng LĐ 81% trở lên thì cha bạn mới đủ điều kiện hưởng lương hưu. 

Thứ hai, về hồ sơ khám giám định:

Căn cứ khoản 3, Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người LĐ như sau:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng LĐ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này đối với người LĐ đang đóng BHXH bắt buộc hoặc giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này đối với người LĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH…;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận khuyết tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh,…

Như vậy, khi đủ điều kiện giám định hưởng lương hưu theo quy định thì cha bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên và nộp hồ sơ tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh để giám định sức khỏe./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết