Tiếng Việt | English

17/02/2020 - 15:24

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

 Câu hỏi: Tôi làm việc và tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam từ tháng 5/2018 đến 7/2018, sau đó nghỉ việc. Tháng 3/2019, tôi làm việc cho một công ty khác và đóng tiếp BHTN cho đến hết tháng 12/2019 thì chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty này. Cho tôi hỏi, thời gian tôi đóng BHTN không liên tục ở 2 công ty với số tháng tham gia như vậy có đủ điều kiện để hưởng BHTN không?

(Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13, tại khoản 1, Điều 45 có quy định thời gian đóng BHTN như sau: 

“Thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn làm việc và có đóng BHTN tại Công ty TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam (từ tháng 5/2018 đến 7/2018 là 3 tháng) nhưng chưa hưởng BHTN sẽ được cộng dồn với thời gian đóng BHTN nơi bạn làm việc ở công ty sau này (từ tháng 3/2019 đến 12/2019 là 10 tháng) để tính là thời gian đóng BHTN, làm căn cứ xét hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Đồng thời, cũng tại Điều 49 Luật Việc làm có nêu rõ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: 

Người lao động quy định tại khoản 1, Điều 43 của Luật này đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

Như vậy, nếu chỉ xét riêng về điều kiện thời gian đóng, trong khoảng thời gian từ tháng 01-2018 đến 12-2019 (24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động), tổng thời gian đóng BHTN của bạn cộng dồn ở 2 công ty là 13 tháng, đủ điều kiện để được đăng ký và hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết