Tiếng Việt | English

30/03/2020 - 14:28

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

 Câu hỏi: Công ty tôi làm là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, những đối tượng lao động (LĐ) là người nước ngoài nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc?

(Bạn đọc Báo Long An)

 Trả lời:

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh LĐ về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quy định đối tượng thuộc diện đóng BHXH bắt buộc như sau:

“1. NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép LĐ hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng LĐ không xác định thời hạn, hợp đồng LĐ xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng LĐ tại Việt Nam”.
Đồng thời, tại khoản 2, Điều 2 Nghị định này cũng nêu rõ các đối tượng theo quy định tại khoản 1, Điều 2 nhưng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

“a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, ngày 03-02-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật LĐ về LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

b) NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1, Điều 187 của Bộ luật LĐ.”

Trích dẫn thêm quy định theo khoản 1, Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, ngày 03/02/2016 của Chính phủ bao gồm các đối tượng sau: “NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và LĐ kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng”.

Tuy nhiên, việc đóng BHXH bắt buộc cho LĐ là người nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo pháp luật Việt Nam được thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, từ nay cho đến hết ngày 31/12/2021, người sử dụng LĐ có sử dụng LĐ là người nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc chỉ tham gia đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp (3,5% mức tiền lương). Từ ngày 01/01/2022 trở đi, người sử dụng LĐ và NLĐ thuộc đối tượng nói trên đóng BHXH vào cả quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất (25,5% mức tiền lương) theo quy định./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

 

Chia sẻ bài viết