Tiếng Việt | English

16/09/2019 - 15:42

Thu hồi đất không đúng diện tích thực tế sử dụng, UBND huyện bị khiếu nại

Cho rằng giá bồi thường thu hồi đất thực hiện dự án (DA) thấp và thiếu diện tích so với thực tế sử dụng nên bà Đặng Thị Thúy Hằng, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An làm đơn khiếu nại.

Đại diện bà Đặng Thị Thúy Hằng làm việc với ngành chức năng liên quan đến khiếu nại

Đại diện bà Đặng Thị Thúy Hằng làm việc với ngành chức năng liên quan đến khiếu nại

Bà Đặng Thị Thúy Hằng có 165,9m2 đất ở đô thị ở thị trấn Cần Giuộc nằm trong diện tích thu hồi để thực hiện DA Khu dân cư Chợ Mới do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu làm chủ đầu tư. Ngày 26/12/2018, UBND huyện Cần Giuộc ban hành quyết định số 15606 về việc thu hồi diện tích đất trên của bà Hằng. Cùng ngày, UBND huyện ban hành Quyết định số 15725 về việc bồi thường thiệt hại cho bà Hằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ thuộc khu vực đất thu hồi để thực hiện DA với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bà Hằng không thống nhất với diện tích thu hồi và yêu cầu đo đạc xác định diện tích thực tế quản lý, sử dụng. Đồng thời, bà Hằng cũng Không đồng ý với giá đất bồi thường (vị trí xác định không đúng, giá đất không thỏa đáng). Vì vậy, đầu năm 2019, bà Hằng có đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường của huyện Cần Giuộc.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, UBND huyện Cần Giuộc giao Thanh tra huyện tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Từ kết quả xác minh này, ngày 04-5-2019, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc ban hành quyết định số 2574 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hằng. Quyết định này giữ nguyên các quyết định đã ban hành trước đó và bác đơn khiếu nại của bà Hằng. UBND huyện Cần Giuộc trả lời cho bà Hằng lý do bác đơn vì diện tích thu hồi đất là đúng với diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất bồi thường được thực hiện theo đúng phương án được phê duyệt.

Không đồng ý, bà Hằng tiếp tục làm đơn lên tỉnh khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà của chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc. Về khiếu nại này, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh để tham mưu giải quyết và trả lời cho bà Hằng rõ. Qua tiến hành đo đạc thực tế thì phần diện tích đất thu hồi của bà Hằng 165,9m2 là thiếu diện tích so với thực tế sử dụng.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Đỗ Hữu Thùy Dương, như vậy qua xác minh của Thanh tra tỉnh cho thấy, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hằng thì UBND huyện Cần Giuộc không đo đạc diện tích để làm rõ mà lại ban hành quyết định số 2574, ngày 04/5/2019 về việc giải quyết khiếu nại và bác toàn bộ đơn khiếu nại của bà Hằng là chưa đúng quy định. Theo đó, Thanh tra tỉnh xác định, nội dung khiếu nại quyết định này của bà Hằng là đúng một phần.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ nội dung bà Hằng khiếu nại sai về nội dung cho rằng, Quyết định số 15725, ngày 26/12/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc bồi thường thiệt hại giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ đã áp giá thấp và không đúng vị trí. Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh bác nội dung khiếu nại này của bà Hằng. Bởi thực tế, qua xác minh cho thấy, UBND huyện Cần Giuộc đã áp giá và vị trí đất là đúng với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư DA Khu dân cư Chợ Mới. Đồng thời, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư DA này thực hiện đúng theo Quyết định số 3127, ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện DA này.

Từ những cơ sở trên, tại cuộc tiếp xúc, đối thoại với bà Hằng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần kết luận: Bà Hằng khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc là đúng một phần (như xác minh Thanh tra tỉnh đã nêu ở trên). Theo đó, giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường bổ sung cho bà Hằng đối với phần diện tích đất thu hồi thiếu so với thực tế. Đồng thời, điều chỉnh Quyết định số 2574, ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hằng./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết