Tiếng Việt | English

16/08/2019 - 20:14

Thủ Thừa đạt, vượt 14/16 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 16/8, Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa nhằm nắm tình hình, giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh có cuộc làm việc tại Thủ Thừa

Thời gian qua, huyện Thủ Thừa nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả. Tính đến nay, huyện đạt, vượt 14/16 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện có 3 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ môi trường xanh; thực hiện thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; công tác giáo dục và đào tạo được huyện quan tâm thường xuyên; y tế được quan tâm nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, huyện có 12 đơn vị đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới.

Tính đến nay, huyện có 8 xã được công nhận xã văn hoá. Chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, hộ nghèo còn 2,3%. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính được bảo đảm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út phát biểu tại cuộc làm việc

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng trên các mặt được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết cấp uỷ và các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị… của Trung ương, Tỉnh uỷ.

Theo đó, huyện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ, triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị huyện theo Đề án 02- ĐA/TU của Tỉnh uỷ. Trong đó, giảm biên chế khối Nhà nước còn 84/87 biên chế, khối Đảng – Đoàn thể còn 56/63 biên chế và tháng 5/2019 thực hiện xong mô hình nhất thể hoá các chức danh giữa cơ quan Đảng và Nhà nước,...

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An phát biểu tại cuộc làm việc

Huyện hoàn thành Công trình trọng điểm xây dựng mới Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa đạt chuẩn Quốc gia và đưa vào sử dụng năm học 2018 - 2019. Chương trình đột phá phát triển đàn bò thịt đạt 4.676/5.000 con, đạt 93,52% chỉ tiêu nghị quyết. Chương trình đột phá huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tính đến cuối năm 2018, đường bê tông xi măng thực hiện được 29,113/50km, đạt 58,23% chỉ tiêu Nghị quyết; đường đá cấp phối thực hiện được 59,026/60km, đạt 98,57% chỉ tiêu nghị quyết; cầu bê tông xi măng thực hiện được 53/15 cây, đạt 353,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Chương trình đột phá Chỉnh trang đô thị thị trấn Thủ Thừa thực hiện đạt 6/9 chỉ tiêu Nghị quyết.

Đồng thời, huyện Thủ Thừa cũng tập trung thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Theo đó, huyện xây dựng 7 mô hình ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất và thu hoạch, sau thu hoạch; thành lập 1 hợp tác xã công nghệ cao trên cây mãng cầu, 2 mô hình trồng rau nhà lưới, 2 tổ kinh tế hợp tác ứng dụng công nghệ cao,... Huyện cũng tập trung phối hợp sở, ngành tỉnh trong thực hiện Công trình trọng điểm Đường Vành đai TP.Tân An.

Đại diện lãnh đạo huyện Thủ Thừa trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc đến Bí thư Tỉnh uỷ

Tuy nhiên, huyện cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, hiện toàn huyện chỉ có 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 67% chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia chưa cao, toàn huyện có 18/34 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 66,18% chỉ tiêu Nghị quyết. Ngoài ra, kinh tế nông nghiệp tuy có hiệu quả nhưng tính bền vững chưa cao; chương trình phát triển đàn bò thịt còn nhiều khó khăn, giá đầu ra thấp; hệ thống giao thông tuy có tập trung nhưng thiếu đồng bộ.

Các đại biểu nêu lên những hạn chế, khó khăn của huyện và đề ra một số giải pháp. Trong đó, huyện cần có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện bảo đảm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; cần thành lập hợp tác xã gắn với bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhu cầu doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết đầu ra sản phẩm;...

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Thủ Thừa trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, thời gian tới, huyện phải quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt tập trung quyết liệt thực hiện đạt 2 chỉ tiêu chưa đạt; tập trung chỉ đạo chặt chẽ trong sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình của huyện về sản xuất nông nghiệp; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh hiện nay, trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chương trình đột phá của tỉnh; quan tâm đầu tư xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã đạt hiệu quả; tập trung xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện đạt các tiêu chí và nâng chất các tiêu chí đã đạt,…/.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết