Tiếng Việt | English

16/01/2020 - 05:12

Thủ Thừa họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày 15/01, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020.

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Dương Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp mặt

Năm 2019, huyện Thủ Thừa thực hiện hoàn thành 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt, lĩnh vực kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất ở các ngành chủ yếu đạt kết quả tốt, tăng 14,38%. 

Công trình trọng điểm, chương trình đột phá của Đại hội XI Đảng bộ huyện được quan tâm đầu tư thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện đúng theo lộ trình. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, huyện ủy Thủ Thừa tập trung lãnh đạo tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra gắn với phấn đấu đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020.

Huyện biểu quyết thông qua 23 chỉ tiêu chủ yếu và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, các hoạt động thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết