Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 17:30

Thủ Thừa: Nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương

Chiều 20/3, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An-Đinh Ngọc Lâm làm Trưởng đoàn kiểm tra số 3 làm việc tại huyện Thủ Thừa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm làm Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương tại Thủ Thừa

Đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa và Bí thư Huyện ủy - Dương Văn Tuấn.

Đảng bộ huyện Thủ Thừa có 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tổng số hơn 2.300 đảng viên. Qua thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác cán bộ được bảo đảm theo quy trình, quy định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện NQ, Chỉ thị của Trung ương được Ban Thường vụ quan tâm, nhất là việc chuẩn bị kế hoạch cụ thể hóa thực hiện, kết quả triển khai, quán triệt trong nội bộ Đảng đạt khá cao (hơn 98%).

Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Dương Văn Tuấn thông tin với đoàn kiểm tra một số nội dung liên quan

Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn và tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, Đảng bộ huyện có nhiều mô hình hay, cách làm mới trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XII), trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo chủ chốt huyện, các xã, thị trấn, thể hiện được vai trò nêu gương của người đứng đầu,…

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa NQ ở một số cấp ủy Đảng còn chậm; việc xây dựng kế hoạch thực hiện NQ có nội dung chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Một vài cấp ủy Đảng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc chưa nghiêm; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ còn một số nơi chưa toàn diện,…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần quan tâm, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành; kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt”, chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện; có kế hoạch cụ thể hóa các chương trình, chọn chủ đề kiểm tra, giám sát hàng năm; nêu cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ,.../.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết