Tiếng Việt | English

27/06/2020 - 07:35

Thủ Thừa: Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chiều 26/6, Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Thủ Thừa thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; không để xảy ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiều địa phương, đơn vị có các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động thực hiện mô hình “đeo huy hiệu Bác trong giờ làm v