Tiếng Việt | English

22/11/2016 - 18:47

Thủ Thừa: Sản xuất nông nghiệp năm 2016 gặp nhiều khó khăn

Năm 2016, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An gieo sạ gần 34.800ha, trong đó diện tích sử dụng giống kỹ thuật, giống xác nhận cả năm đạt trên 82%; năng suất đạt gần 50 tạ/ha, sản lượng đạt gần 190 ngàn tấn, giảm so với cùng kỳ.

Ngày 22/11, UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016-2017.


Năm 2016, huyện Thủ Thừa gieo sạ gần 34.800ha

Năm qua, huyện Thủ Thừa quan tâm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, hệ thống đê bao lửng, kênh mương nội đồng, góp phần quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, huyện tiếp tục đưa các tiến bộ kỹ thuật, các cây, con giống mới vào sản xuất.

Năm 2016, toàn huyện gieo sạ được gần 34.800ha, trong đó diện tích sử dụng giống kỹ thuật, giống xác nhận cả năm đạt trên 82%; năng suất đạt gần 50 tạ/ha, sản lượng đạt gần 190 ngàn tấn, giảm so với cùng kỳ (giảm gần 24 ngàn tấn).

Về chăn nuôi trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm. Nguyên nhân do giá thức ăn tăng cao, giá bán sản phẩm không ổn định, nguy cơ dịch bệnh luôn đe dọa, lợi nhuận thấp chưa kích thích người chăn nuôi phát triển tăng đàn.

Riêng tình hình chăn nuôi bò sữa ở xã Nhị Thành và Bình Thạnh phát triển cầm chừng. Giá sữa hiện nay từ 8.000 – 14.000đồng/kg, tùy theo chất lượng sữa, có nhiều hộ phải tự tiêu thụ sữa, nên gặp nhiều khó khăn. Công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc chuồng trại và môi trường chăn nuôi được thực hiện tốt, đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong sản xuất, huyện triển khai nhiều chương trình, mô hình kinh tế,...hiệu quả như: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam ở xã Mỹ Phú và Mỹ Thạnh; chương trình phát triển cánh đồng lớn ở các xã Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh và Long Thành; mô hình áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính,… 

Để chuẩn bị tốt cho vụ Đông Xuân năm 2016-2017, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ cho các tổ nhân giống nếp với số lượng 16 tấn giống cấp xác nhận; kết hợp việc hỗ trợ giống xác nhận 30% giá giống cho xã Long Thành với diện tích 50ha, với số lượng là 6 tấn giống IR 46-25 cấp xác nhận để đạt 80% diện tích sử dụng giống kỹ thuật, giống xác nhận năm 2017 theo Nghị quyết Huyện ủy.

Dịp này, UBND huyện Thủ Thừa trao giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào sản xuất nông nghiệp năm 2016./.

Ngọc Hân - Huỳnh Du

Chia sẻ bài viết