Tiếng Việt | English

11/10/2019 - 15:12

Thủ Thừa: Thành lập Nhà trọ an toàn về an ninh trật tự

Ngày 11/10, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về an ninh trật tự và tổ công dân tự quản khu nhà trọ.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về an ninh trật tự

Xã Nhị Thành gồm 7 ấp, có khu công nghiệp Hòa Bình với diện tích 117,67ha, có 24/27 nhà đầu tư thứ cấp hoạt động ổn định, thu hút trên 18 ngàn công nhân đến làm việc. Toàn xã hiện có 155 nhà trọ, trong đó có 150 nhà trọ tháng và 5 nhà nghỉ với 2.452 phòng.

UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa chọn ấp 1, ấp 4 và ấp 7 làm điểm thực hiện sau đó nhân rộng ra các ấp còn lại trên địa bàn. Theo đó, công bố 3 quyết định thành lập Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về an ninh trật tự ở ấp 1, ấp 4 và ấp 7, xã Nhị Thành. Mỗi Ban Chủ nhiệm có 6 thành viên. Bên cạnh đó, xã công bố quyết định thành lập 10 tổ công dân tự quản khu nhà trọ, mỗi tổ 5 thành viên.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về an ninh trật tự chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình an ninh trật tự, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã và công an xã để có biện pháp giải quyết hiệu quả. 

Việc thành lập Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về an ninh trật tự và tổ công dân tự quản khu nhà trọ nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ nhà trọ trong việc quản lý người lưu trú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như phòng ngừa, cảnh giác, tố giác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết