Tiếng Việt | English

08/08/2019 - 15:39

Thủ Thừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 07/8, Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phạm Thành Long, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đăng Minh Xuân dự hội nghị.

Thủ Thừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại biểu được nghe triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 90-KH/HU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa về tổ chức Đại hội đảng các cấp của huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Thủ Thừa thực hiện 4 nội dung, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội. 

Theo đó, Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Thủ Thừa bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Thời gian tổ chức Đại hội điểm đối với Đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quí I/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dự kiến tổ chức vào nửa cuối tháng 7/2020.

Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, do đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong huyện phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. 

Thông qua đại hội, Đảng bộ, chi bộ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết