Tiếng Việt | English

18/10/2017 - 10:01

Thủ Thừa: Xây dựng và phát triển cánh đồng lớn - người dân là chủ thể trực tiếp

Thủ Thừa thực hiện xây dựng cánh đồng lớn từ vụ Hè Thu năm 2014 tại xã Long Thuận, sau đó mở rộng đến các xã: Long Thành, Long Thạnh và Mỹ Lạc. Đến nay, tổng diện tích thực hiện cánh đồng lớn là 2.962,64ha, với 1.763 hộ tham gia.

Sáng ngày 17/10/2017, tại xã Long Thuận, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Dương Văn Tuấn có cuộc tiếp xúc, đối thoại với hơn 120 người dân trên địa bàn huyện về xây dựng cánh đồng lớn (CĐL).

Tại cuộc đối thoại, ông Dương Văn Tuấn báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng CĐL trên địa bàn huyện. Theo đó, Thủ Thừa thực hiện xây dựng CĐL từ vụ Hè Thu năm 2014 tại xã Long Thuận, sau đó mở rộng đến các xã: Long Thành, Long Thạnh và Mỹ Lạc. Đến nay, tổng diện tích thực hiện CĐL là 2.962,64ha, với 1.763 hộ tham gia.

Người dân tập trung ý kiến về vấn đề thủy lợi, tưới tiêu

Phó Chủ tịch UBND huyện - Phan Văn Tới giải trình những ý kiến của người dân về xây dựng CĐL thông qua phiếu tham khảo được phát và tổng hợp trước đó. Do vậy, người dân dự cuộc đối thoại hiểu rõ hơn những điều kiện để tham gia CĐL; mục tiêu, lợi ích và hiệu quả mang lại khi tham gia CĐL,...

Tại cuộc đối thoại, người dân đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến trách nhiệm của các bên khi tham gia xây dựng CĐL; những vấn đề phát sinh trong hợp đồng bao tiêu sản phẩm; chính sách ưu đãi của Nhà nước, mức hỗ trợ giá của doanh nghiệp, công tác tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống,... khi tham gia CĐL. Ngoài ra, người dân đề nghị thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo thuận lợi trong sản xuất và liên kết doanh nghiệp.

Những kiến nghị, ý kiến đóng góp của người dân được lãnh đạo huyện, các ngành liên quan giải trình; riêng các ý kiến ngoài thẩm quyền, lãnh đạo huyện ghi nhận, báo cáo cấp trên để giải đáp và sẽ thông báo cho người dân biết.

Theo Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa - Dương Văn Tuấn, những ý kiến đóng góp của nhân dân là những kinh nghiệm cho cấp ủy, chính quyền vận dụng trong quá trình lãnh đạo thực hiện phát triển CĐL ở địa phương trong thời gian tới. Ông khẳng định, muốn xây dựng và phát triển, nhân rộng CĐL, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị; trong đó, người dân là chủ thể trực tiếp. Xây dựng CĐL giúp người dân tiếp cận và ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, ổn định đầu ra, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập,... cải thiện đời sống người dân./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết