Tiếng Việt | English

Chuyên Đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An - nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Cập Nhật 09-10-2018 10:48: 55

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Long An đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ theo NQ đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh dành cho phóng viên (PV) Báo Long An online cuộc phỏng vấn xoay quanh vấn đề này.

Tag: Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, chương trình đột phá, công trình trọng điểm, Long An

Thạnh Hóa nhiều khởi sắc

Thạnh Hóa nhiều khởi sắc

Cập Nhật 20-10-2018 07:29: 13

Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra 2 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm. Sau nửa nhiệm kỳ, huyện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu NQ.

Tag: Thạnh Hóa, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, khoai mỡ, trái khóm, Long An

Mộc Hóa từng bước vươn lên

Mộc Hóa từng bước vươn lên

Cập Nhật 19-10-2018 18:21: 10

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có những bước tiến rõ rệt về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tag: khắc phục khó khăn, huyện thuần nông, Mộc Hóa, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Châu Thành quyết tâm về đích nông thôn mới

Châu Thành quyết tâm về đích nông thôn mới

Cập Nhật 18-10-2018 20:40: 02

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là triển khai, thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Tag: thanh long, Châu Thành, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Cần Giuộc: Nhiều kết quả nổi bật

Cần Giuộc: Nhiều kết quả nổi bật

Cập Nhật 18-10-2018 19:10: 01

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết (NQ), Đảng bộ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lãnh đạo thực hiện đạt 12/18 chỉ tiêu quan trọng.

Tag: kết quả nổi bật, Cần Giuộc, phát triên kinh tế, ổn định xã hội, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Công tác đối ngoại góp phần phát triển KT-XH địa phương

Công tác đối ngoại góp phần phát triển KT-XH địa phương

Cập Nhật 17-10-2018 16:03: 59

Thời gian qua, Long An triển khai nhiều hoạt động đối ngoại ý nghĩa, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác với các quốc gia và địa phương nước ngoài, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Tag: Công tác đối ngoại, phát triển KT-XH địa phương, Chungcheongnam, Long An

Bến Lức xứng với danh hiệu anh hùng

Bến Lức xứng với danh hiệu anh hùng

Cập Nhật 17-10-2018 11:18: 48

Bến Lức nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An nên có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, đô thị. Các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Tag: danh hiệu anh hùng, kết cấu hạ tầng, Bến Lức, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Bài cuối: Cùng với Nhà nước thực hiện

Bài cuối: Cùng với Nhà nước thực hiện

Cập Nhật 16-10-2018 14:43: 40

Long An nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ miền Tây Nam bộ, giáp trung tâm kinh tế lớn của cả nước là TP.HCM nên việc đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông để tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, kết nối vùng phục vụ phát triển công nghiệp được xác định ưu tiên thực hiện. Tuy nhiên, nguồn vốn hạn chế thì yêu cầu, giải pháp đặt ra là cần huy động từ các nguồn lực để thực hiện.

Tag: Cùng với Nhà nước thực hiện, 6/14 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, Long An

Sức bật từ những xã văn hóa

Sức bật từ những xã văn hóa

Cập Nhật 15-10-2018 18:47: 43

Trong số 114 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa (VH), văn minh đô thị trong toàn tỉnh Long An, không ít địa phương duy trì thành tích qua nhiều năm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tag: xã văn hóa, sức bật, nông thôn mới, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, đường giao thông nông thôn, đời sống vật chất, nâng cao đời sống nhân dân, Long An

Bài 1: Động lực phát triển mới

Bài 1: Động lực phát triển mới

Cập Nhật 15-10-2018 14:25: 58

Từ sự đầu tư của tỉnh, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thay đổi nhanh chóng, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH. Điểm nổi bật là những công trình giao thông thuộc Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm (gọi tắt là chương trình) được triển khai thực hiện.

Tag: Hiện nay, đã có 6/14 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH

Vĩnh Hưng tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Vĩnh Hưng tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Cập Nhật 15-10-2018 13:55: 01

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đến nay, dù còn không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Tag: hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Vĩnh Hưng, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Nông thôn “thay áo mới”

Nông thôn “thay áo mới”

Cập Nhật 14-10-2018 19:18: 37

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Sau thời gian thực hiện, chương trình lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và đạt những kết quả nhất định.

Tag: Nông thôn thay áo mới, xây dựng nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới, Long An